لینک های دسترسی

Breaking News

منشي عمومي ناتو از افغانستان ديدن ميکند.


ياپ دي هوپ سکفر، منشي عمومي ناتو جهت مذاکره با حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان در کابل است.

رئيس ناتو امروز با حامد کرزي در کابل ملاقات کرده و اوضاع امنيتي را در افغانستان مورد بحث قرار داد.

آقاي دي هوپ سکفر در ين سفر با جنرال جان کردک، قوماندان اعلي متحدين ناتو همراه است.

آنها در جريان سفر دو روزه، توسط قوماندان هاي آيسف در افغانستان در جريان اوضاع امنيتي آن کشور قرار خواهند گرفت.

اين سفر در حالي صورت ميگيرد که مقامات ناتو در افغانستان ميگويند براي تهاجم طالبان در جنوب افغانستان آمادگي ميگيرند.

دگروال تام کالنز، يک سخنگوي ناتو بروز چهارشنبه گفت ناتو توقع دارد با بهبود يافتن وضع جوي در افغانستان، خشونت در ماه هاي آينده افزايش يابد.

کالنز گفت قواي ناتو و افغاني بزودي عمليات جديد را دران مناطق آغاز خواهند کرد.

XS
SM
MD
LG