لینک های دسترسی

Breaking News

برتانيه ۱۴۰۰ عسکر اضافي به افغانستان ميفرستد.


برتانيه ۱۴۰۰ عسکر اضافي را به افغانستان فرستاده تعداد عساکر خود را دران کشور به حد اقل ۷۰۰۰ ميرساند.

دس برون Des Browne وزير دفاع برتانيه اين اقدام را امروز صرف چند روز بعد ازان اعلام کرد که توني بلير صدراعظم آن کشور گفت برتانيه ميخواهد عساکر خود را از عراق خارج سازد.

بعضي از مامورين برتانيه شکايت کرده اند که ساير اعضاي ناتو جهت کمک در خاموش ساختن شورش طالبان در جنوب افغانستان عساکر علاوگي کافي نفرستاده اند.

هفتۀ گذشته آقاي بلير گفت برتانيه ۱۶۰۰ عسکر خود را طي ماه هاي آينده از عراق خارج ميسازد و مسؤليت امنيتي شهر جنوبي بصره را بقواي عراقي تسليم خواهد کرد.

اين خروج عساکر تعداد عساکر برتانوي را در عراق به ۵۵۰۰ کاهش ميدهد.

XS
SM
MD
LG