لینک های دسترسی

مامور امريکائي:پاکستان ميتواند در مقابله با دهشت افگني در امتداد سرحد افغانستان اقدامات بيشتري کند.


مامور ارشد استخباراتي ايالات متحده ميگويند پاکستان ميتواند در قسمت تعقيب جنگجويان القاعده و طالبي که در امتداد سرحد افغانستان مستقر هستند، اقدامات بيشتري بکند.

مايک مکانل، رئيس استخبارات ملي ايالات متحده بروز سه شنبه در محضر يک کميتۀ مجلس سناي کانگرس گفت پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان کوشش ميکند نگراني هاي امنيتي ايالات متحده را با نگراني هاي سياسي داخلي و انتخابات مجوزۀ سال جاري در توازن قرار بدهد.

مکانل همچنان گفت استراتيژي پاکستان مبني بر امضاي توافق صلح با رهبران قبايلي طرفدار طالبان نتيجۀ معکوس داشت.

مقامات استخباراتي ايالات متحده ميگويند جنگجويان القاعده و طالب از مناطق قبايلي در امتداد سرحد افغانستان منحيث پناهگاه جهت براه انداختن حملات از فراز سرحد بر قواي ايالات متحده و ائتلاف در افغانستان، استفاده ميکنند.

جنرال مشرف ميگويد حکومتش هرآنچه در توان دارد جهت از بين بردن سنگرهاي مستحکم دهشت افگنان انجام ميدهد.

XS
SM
MD
LG