لینک های دسترسی

Breaking News

سياحين غربي در شمال ايتيوپيا ناپديد شدند.


حد اقل ۱۵ سياح غربي در يک منطقۀ دوردست شمال ايتيوپيا که لانۀ شورشيان است، ناپديد شده و چنان اظهار عقيده ميشود که شايد اختطاف شده باشند.

طبق گزارش دو دستۀ جداگانۀ سياحين در جريان هفته در منطقۀ افار ايتيوپيا ناپديد شدند.

وزير خارجۀ فرانسه گفته است که علائم نشان ميدهد که شايد شهروندان فرانسه در بين اختطاف شدگان قرار دارند. وزارت خارجۀ برتانيه تائيد نموده که يک عده از شهروندان برتانيه در جملۀ خارجيان ناپديد شده شامل اند. چنين فکر ميشود که چندين سياح از کشورهاي ديگر اروپائي نيز درين جمله شامل اند.

حکومت ايتيوپيا و دپلومات هاي خارجي ميگويند موضوع را تحت تحقيق قرار داده اند.

در منطقۀ افار مشکل دزدان و رهزنان و همچنان شورشيان بومي که براي استقلال ميجنگند، وجود داشته است. در سال ۱۹۹۵ چندين سياح ايتاليائي در افار اختطاف گرديده بودند. حکومت ايتيوپيا سياحيني را که به افار ميروند مکلف ميسازد که با محافظين مسلح سفر کنند.

XS
SM
MD
LG