لینک های دسترسی

Breaking News

نه فرد پوليس از اثر انفجار بم کنار جاده در افغانستان کشته شدند.


از اثر انفجار يک بم کنار جاده در غرب افغانستان، نه فرد پوليس کشته شد.

مقامات پوليس ميگويند قوماندان امنيۀ ولسوالي بکواي ولايت فراه و هشت تن از افراد زيردستش امروز وقتي کشته شدند که يک بم از فواصل دور در زير کاروان وسايط شان منفجر ساخته شد..

در يک واقعۀ جداگانه، يک عسکر ناتو و دو عسکر افغاني امروز در تصادمات با تندروان مظنون طالب در افغانستان مجروح شدند.

يک سخنگوي قواي تعاون امنيتي بين المللي يعني آيسف گفت عساکر در جريان جنگ در ولسوالي گرشک ولايت هلمند خواستار حمايت هوائي گرديدند.

در مورد تلفات و جراحات گزارش هاي ضد و نقيضي بدست ميرسد.

در عين زمان، حکومت زيلاند جديد ميگويد ماموريت نظامي آن کشور را در افغانستان براي يک سال ديگر يعني تا سپتمبر سال ۲۰۰۸ تمديد ميکند.

در حدود ۱۲۰ عسکر زيلاند جديد طي سه و نيم سال گذشته در قسمت بازسازي ولايت باميان کار ميکنند.

زيلاند جديد در حدود ۱۰ عسکر ديگر در افغانستان دارد که در مقر قواي ناتو بکار تربيۀ عساکر و افراد پوليس مشغول اند.

XS
SM
MD
LG