لینک های دسترسی

Breaking News

دپلومات هاي ملل متحد اميدوارند که قطعنامۀ تعزيرات بر ايران را امروز تکميل کنند.


دپلومات هاي شش قدرت جهاني اميدوارند يک مجموعۀ جديد تعزيرات پيشنهادي عليۀ ايران را امروز بشوراي امنيت ارائه کنند.

محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران تهديد تعزيرات بيشتر را بخاطر پروگرام ذروي کشورش را رد کرده گفت قدرت هاي جهاني صرف خود را تجريد ميکنند.

همچنان امروز، علي لاريجاني، رئيس هيئت ايران در مذاکرات ذروي گفت هر نوع حمله بر ايران با پاسخ نظامي مقابل خواهد شد.

در ساير خبرها، يک شرکت روسي که در ايران دستگاه هاي توليد برق ذروي اعمار ميکند ميگويد تاخير ايران در پرداخت قروضش بخسارات جبران ناپذير منجر خواهد شد.

بروز دوشنبه اين شرکت ايران را متهم ساخت که مکلفيت مالي خود را بوقت آن برآورده نساخته است، ولي ايران آنرا تکذيب کرده است.

آن شرکت گفت تحويل دهي مواد سوخت ذروي را به دستگاۀ بوشهر براي افتتاح آن در ماۀ سپتمبر بتعويق خواهد افگند.

لاريجاني در پاسخ باين اقدام روسيه گفت هر نوع تاخير در آغاز دستگاه بر تجارت بين دو کشور تاثير منفي وارد خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG