لینک های دسترسی

خبر نگار ايتالوي در افغانستان آزاد شد.


بيش از صد نفر در جنوب افغاستان جمع شده بودند ، تا در مورد اعدام رانندۀ گروگان اختطاف شدۀ ايتالوي ، معلوماتي بيشتري بدست آورند.

مظاهره کنندگان در خارج آن شفاخانۀ که توسط يک گروه امدادي ايتالوي در ولايت هلمند اداره ميشود ، اجتماع کرده بودند.

هنوز معلوم نيست که آيا اين عين شفاخانۀ است که دنيل مسترو جياکومو ، گزارشگر روزنامۀ ايتالوئ له ريپبليکا ، مدت کوتاهي بعد از آزادي اش بروز دوشنبه برده شده است.

رومانو پرودي ، صدراعظم ايتاليه گفت رهايي ماسترو جياکومو ، در نتيجۀ کار منسجم مقامات ايتاليه ، مامورين امداد و حکومت افغانستان ، صورت گرفته است.

آقاي پرودي گفت جياکومو بدون صدمه آزاد شده است. اين ژورناليست ايتالوي ، دو هفته قبل توسط تندروان طالب همراه با راننده و ترجمانش در ولايت هلمند اختطاف شده بودند.

جياکومو ساعاتي بعد از آزادي اش در تلويزيون تي جي سه ايتاليه گفت که چطور رانندۀ موترش توسط گروگان گيرندگان طالب قطعه قطعه شد.

در بارۀ سرنوشت ترجمان وي ، اطلاعاتي در دست نيست. ملا داد الله ، قوماندان طالبان ، به آژانسهاي خبر رساني گفت که اين خبر نگار ايتالوي در بدل آزادي پنج طالب که در قيد حکومت افغانستان بودند ، آزاد شده است.

مقامات افغانستان اين معامله را تائيد کرده اند. اختطاف کنندگان ، اين ژورنالست را به جاسوسي براي عساکر خارجي در افغانستان ملزم ميدانستند.

XS
SM
MD
LG