لینک های دسترسی

Breaking News

پوليس جرمني در برابر مظاهره کنندگان مخالف کانفرانس کشورهاي صنعتي جهان دست بکار شده است


پوليس جرمني با يک تعداد از مظاهره کنندگاني که در نزديکي منطقه اجلاسيه هشت کشور صنعتي جهان تجمع نموده بودند تصادم نمود.

پوليس بر کسانيکه به کتاره هاي اطراف هوتل مجلل تفرجگاه «هي لي گن دم » سواحل بحيره بالتيک نزديک شدند از توپهاي آبپاش استفاده کرد.

مقامات ميگويند که انها بعد ازآن از توپهاي آبپاش کار گرفتند که مظاهره کنندگان به پرتاب کردن سنگ اغاز نمودند.

حد اقل هشت تن از افراد پوليس مجروح گرديده اند. در حوالي شام روز چهارشنبه مقامات گفتند که مظاهره کنندگان هرسه راه عمده با که به ميدان هوايي محلي مي انجاميد مسدود کرده بودند.

پوليس گفت که سعي دارد نه هزار مظاهره کننده را که عبور و مرور عراده جات را در نزديکي محل اجلاسيه مختل ساخته اند از انجا دور کند.

در انکشافات مربوط، محکمه قانون اساسي جرمني ميخواهد منع يک محکمه سفلي را براي جلوگيري از تظاهرات روز پنجشنبه تا ۱۲ کيلومتري کتاره امنيتي اطراف (هاي لي گن دم) مرعي الاجرا سازد باوجود انهم يک تعداد از مظاهره چيان خود را تا انفاذ اين مقرره به انجا رسانيده اند.

XS
SM
MD
LG