لینک های دسترسی

Breaking News

اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد در مورد ازدیاد کشت کوکنار در افغانستان ابراز نگرانی کرده است


اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد UNODC در مورد ازدیاد کشت کوکنار در افغانستان نسبت به سال گذشته ابراز نگرانی کرده است.

مسوو لین این اداره میگویند که هم اکنون افغانستان ۹۲ در صد مواد مخدر غیر قانونی جهان را تولید می کند.

کرشتینا اوکز رییس اداره ی مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد میگوید که این افزایش در ان ولایات نا امن افغانستان مانند هلمند- کندهار - ارزگان و فراه رونما گردیده است که حدود ۶۰ فیصد افزایش را نشان میدهد.

کرشتینا اوکز رییس UNODC در افغانستانکرشتینا اوکز رییس اداره ی مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد در پهلوی یادآوری از افزایش کشت کوکنار در افغانستان - مبارزه علیه مواد مخدر حکومت این کشور را نیز نا موفق خوانده گفت که فابریکه های تولید مواد مخدر در افغانستان رو به افزایش است و مواد کیمیاوی به منظور تولید مواد مخدر از کشور های همسایه افغانستان و کشور های اروپایی به این کشور منت02 ل میگر!

. وی میگوید که اگر شما در بعضی مناطق افغانستان سفر هوایی داشته باشید دود و غبار کارخانه های تولید مواد مخدر را در فضای این ولایت ها مشاهده می نمایید که حکومت افغانستان در این مورد توجه ننموده است.

((کرشتینا اوکز رییس UNODC در افغانستان )) میزان تولید مواد مخدر در افغانستان ده سال قبل به ۵۲ فیصد میرسید که نسبت به سالهای گذشته به شکل سرسام اور آن رو به افزایش می باشد.

XS
SM
MD
LG