لینک های دسترسی

افراد مسلح چهار فرد پوليس را در شمال غرب پاکستان کشتند


پوليس در شمال غرب پاکستان ميگويد افراد مسلح بر يک وسيلۀ نقليۀ پوليس حمله کرده هر چهار فرد پوليس داخل آن وسيله را کشتند.

مقامات ميگويند اين حملۀ امروزي در حومۀ شهر پشاور رخ داد. هيچ کسي مسؤليت اين حمله را مدعي نشده است.

در سال جاري يک سلسله انفجارات در پشاور رخ داده که شامل يک بم گزاري انتحاري تاريخ ۱۵ ماۀ مي در يک هوتل است که طي آن ۲۵ نفر کشته شد.

XS
SM
MD
LG