لینک های دسترسی

Breaking News

افراد مسلح چهار فرد پوليس را در شمال غرب پاکستان کشتند


پوليس در شمال غرب پاکستان ميگويد افراد مسلح بر يک وسيلۀ نقليۀ پوليس حمله کرده هر چهار فرد پوليس داخل آن وسيله را کشتند.

مقامات ميگويند اين حملۀ امروزي در حومۀ شهر پشاور رخ داد. هيچ کسي مسؤليت اين حمله را مدعي نشده است.

در سال جاري يک سلسله انفجارات در پشاور رخ داده که شامل يک بم گزاري انتحاري تاريخ ۱۵ ماۀ مي در يک هوتل است که طي آن ۲۵ نفر کشته شد.

XS
SM
MD
LG