لینک های دسترسی

Breaking News

حضور طبيب مظنون در محکمه در ارتباط به توطئۀ انفجارات دست نا داده بم


حضور يک طبيب مظنون در يک محکمه بريتانيا در ارتباط به توطهه انفجارات دست ناداده بم هاي موتري يک طبيب عراقي که در ارتباط به انفجارات واقع ناشده بم هاي موتري در لندن و گلاسگو مظنون بوده است، امروز شنبه بوقت محل در يک محکمه لندن حاضر شد.

پليس بللا عبداله ۲۷ ساله را به توطهه براي انفجارات ملزم ساخته است.

عبدالله يک از دو تني است که يک جيپ شعله ور را به درب ورودي ترمنل ميدان هوائي بين المللي گلاسگو تصادم داد و در محل حادثه باز داشت شد.

او در زمره هشت کارمند طببي است که بعد از آن حمله باز داشت شدند. حضور بهم رسانيدن عبداله لخ محکمه مصادف به دومي سالگرد حملات انتحاري هفت جولائي در سيستم حمل و نقل لندن است که باعث هلاکت ۵۲ تن در پهلوي چهار منفجر کننده انتحاري بم شد و زياده از۷۰۰ تنرا زخمي ساخت.

گاردن براون صدر اعظم بريتانيا و ساير مامورين امروز صبح در ياد بود از کشته شدگان آن حمله، صبح امروز در ستيشن زير زميني قطار آهن «کينگس کراس» لندن اکليل گل نهادند.

صدراعظم بريتانيا بروز جمعه گفت تحقيق کنندگان از بريتانيا تا آستراليا اينک به قعر سلول چريک هائي دست مي يابند که در قفاي حملات هفته قبل در لندن و گلاسگو بوده اند.

پليس آستراليا بروز جمه به جستجوي شفاخانه ها پرداخته و از اطبا در ارتباط به حملات هفته اخيردر بريتاني اسوال کرده اند.

اين عمليات بدنبال بازداشت يک طبيب هندي بروز دو شنبه در شهر بريسبان آستراليا رخ داده که در گذشته در گلاسگو مصروف بکار بوده است.

همچنان بروز جمعه يک انتلاف از گروه هاي مسلمان مبارزه اي را ابراي محکوم قراردادن سو قصد بابم ها اشروع کرده اند. مبارزه ائتلاف گروهاي مسلمان بنام «بنام ما نه» با پخش اعلانات در روز نامه هاي بريتانيا شروع شد و در آن گفته شد اسلام قتل مردم بيگناه را منع کرده است.

XS
SM
MD
LG