لینک های دسترسی

Breaking News

نمايندگان ۱۴۰ کشور جهان دستور العملي را براي کشور هاي جهان وضع نمودند که منع استعمال دخانيات را در اماکن عام و محل کار، تقاضا مينمايند


نمايندگان ۱۴۰ کشور جهان در هفتۀ جاري طي جلساتي در بنگکاک، دستور العملي را براي کشور هاي جهان وضع نمودند که منع استعمال دخانيات را در اماکن عام، و محل کار، تقاضا مينمايند.

اين جلسات بنابر تقاضاي موسسۀ صحي جهان يا (دبليو اچ او) و بعد از قرارداد بين المللي کنترول تنباکو که در سال ۲۰۰۳ امضا شده بود، داير شد.

(جاناتان ليبرمن) رئيس تنظيم قانون نامه ها در شوراي سرطان ويکتوريا در آسترليا، ميگويد حمايت قوي از جانب نمايندگان براي کاهش مواجه بودن به دود سگرت، غير قابل پيش بيني بود. وي ميگويد «جلسات مذکور فقط يک موفقيت فوق العاده بود. ما منحيث جامعۀ مدني و به اميد نايل آمدن به يک تصميمي قاطع به اينجا آمديم، که نمايندگان واقعاً روي همه جوانب به فيصله رسيدند. مردم مشکلاتي را که مطرح شده درک مينمايند.»

(دبليو اچ او) ميگويد بيشتر از ۵ مليون نفر در جهان بنا بر مصائيب ناشي از تنباکو در سال ۲۰۰۶ تلف شده اند.

موسسۀ صحي جهان همچنان هشدار ميدهند که اگر به همين منوال پيش برود، تنباکو تا سال(۲۰۲۰)، ۱۰ مليون نفر را خواهد کشت، که ۷۰ در صد از اين مرگ و مير ها در کشور هاي انکشاف يافته خواهد بود.

قرار تخمين (دبليو اچ او) اضافه از ۲۰۰ هزار تن از افراديکه سگرت نميکشند سالانه در اثر مريضي هايکه از تنفس دود سگرت ديگران به آن دچار شده اند، تلف ميگردند.

چندين کشور و دهها شهر جهان در سال هاي اخير استعمال دخانيات را در اماکن عام چون رستورانت ها منع اعلام نموده اند.

به گزارش باختر از افغانستان، مصطفي ظاهر، رئيس ادارۀ حفاظت از محيط زيست نيز به شوراي وزيران طرح ممنوعيت استعمال دخانيات در اماکن عمومي را پيشنهاد نمود که مورد موافقت شوراي وزيران قرار گرفت.

بر اساس اين طرح استعمال دخانيات در ادارت دولتي، پوهنتون ها، شفاخانه ها و مکاتب ممنوع ميشود.

و براي رستورانت ها و هتل ها هم محدوديت هاي در نظر گرفته شده است.

( احمد اوگ ويل) نمايندۀ (دبليو اچ او) از کشور کنيا ميگويد هدف عمده نگهداري از کساني است که سگرت نميکشند.

وي ميگويد: «من اين تصميم را بجز حمايت از کسيکه از اين عمل صدمه نديده و صدمه نخواهد ديد، تعبير مينمايم، به همين علت يک محيط صد در صد پاک از دود سگرت بايد عادي باشد نه اينکه انتظار آن را بايد داشت.»

امضا کننده گان اين قرارداد سال ديگر در افريقاي جنوبي با هم ملاقات خواهند نمود تا در مورد رهنمايي ها و تنظيم مقرارت براي اعلاناتي که استعمال دخانيات را ترويج ميدهند و بسته بندي سگرت مذاکره نمايند.

نمايندگان همچنان روي يک قرار داد جديد براي مبارزه با قاچاق سگرت، شروع بکار نموده اند.

XS
SM
MD
LG