لینک های دسترسی

Breaking News

امريکائي هاي ايراني الاصل که در ايران توقيف شده اند در تلويزيون ظاهر شدند


تلويزيون دولتي ايران تصاوير دو امريکائي ايراني الاصل را امروز در اعلاني براي پروگرامي موسوم به «بنام دموکراسي» نمايش داده است.

اين اعلان کوتاه هاله اسفندياري و کيان تاجي بخش را در مصاحبات جداگانه اي نشان ميداد. آنها لباس ملکي بتن داشته و در يک اتاق داراي اثاثيۀ عصري نشسته بودند.

درين اعلان گفته شد که گزارش کامل شام چهارشنبه نمايش داده خواهد شد. اسفندياري يک متخصص شرق ميانه در مرکز بين المللي ولسن براي دانشمندان است.

تاج بخش يک مشاور پلان گزاري شهري مقيم نيويارک در نهاد جامعۀ باز است که توسط جورج سورس تمويل ميشود.

اين سرمايه داريست، نهادهاي خيرخواهانه و بشري را تمويل ميکند. اين دو امريکائي ايراني الاصل بجاسوسي متهم شده اند.

ايالات متحده ميگويد اين اتهامات حقيقت ندارد و از مقامات ايراني تقاضا نموده تا آنها را آزاد کنند.

XS
SM
MD
LG