لینک های دسترسی

Breaking News

در جريان تجليل از هشتاد و نهمين سالگرد تولد شخصيت سياسي افريقاي جنوبي، گروهي از کهنسالان جهان، تجارب خود را در راه حل مشکلات مهم جهاني بکار انداختند


در جريان تجليل از هشتاد و نهمين سالگرد تولد نلسن منديلا شخصيت سياسي افريقاي جنوبي گروه کهنسالان جهان، تجارب خود را در راه حل مشکلات مهم جهاني بکار انداخته اند.

ديلا رابرتسن خبرنگار صداي امريکا از يوهانسبورگ گزارش ميدهد که ده تن از شخصيت ها و رهبران مهم که از هر گوشه و کنار جهان نمايندگي ميکنند و سنين شان دهها سال ميرسد و رياست شانرا دسموند توتو ، برنده جائزه صلح نوبل بدوش دارد، گروهي از شخصيت هاي کهن سالي را تشکيل ميدهد که در محفل حظور داشتند.

اعضاي ديگر اين گروه - از جيمي کارتر رئيس جمهور سابق امريکا ، کوفي عنان سرمنشي سابق ملل متحد ، محمد يونس رئيس بانک گرامين بنگله ديش که براي فقراي انکشور است، و ايلا بت، يکي از رهبران و پيش قدمان انکشاف هند، درين گروه شامل اند.

نلسن منديلا که ميخواهد واقعا تقاعد کند و از کار دست بکشد، صرف بحيث مشاور گروه ميباشد که اميدوار است تعداد بيشتري داخل گروه شوند.

کهن سالان در سال ۲۰۰۱ پيشنهادي را به نلسن منديلا و پيتر گبرييل ارائه کردند تا گروهي را تشکيل بدهند که در حل مشکلات جهاني مشوره بدهد و از دانش و تجارب خود استفاده کنند.

نلسن منديلا ميگويد اعضاي اين گروه بخاطر سن و سال شان نه بلکه هر يک از انها بخاطر دانشمندي و تجربه شان حق دارند به مسايل جهاني نظر اندازي کنند.

او ميگويد «اين گروه ، توانايي خود را نه از قدرت هاي سياسي و اقتصادي بدست مياورد بلکه از آزادي وکمال بدست خواهند اورد. آنها در فکر پيدا کردن مقام نيستند يا بفکر ان نيستند که در انتخابات برنده شوند يا راي دهندگان را خوشنود بسازند، انها ميتوانند با هرکسي خواسته باشند روي هر موضوعي صحبت کنند، حتي اگر موضوعات نا پسند هم باشد.»

اين گروه که از جانب برانسون و پيترگبريل تمويل ميگردد، سعي ميکند از استعداد و تماسهاي شان براي دريافت حل منازعاتي کمک کند که از مدت طولاني لاينحل باقي مانده است.

نلسن منديلا فکر ميکند درين جهان انترنت و تلفون هاي دستي و تماسهاي کمپيوتري بخوبي اعضاي گروه ميتوانند با يکديگر تبادل افکار کنند.

جيمي کارتر رئيس جمهور سابق امريکا ميگويد که آنها وقتي در راس کارها قرار داشتند مسايل مختلفي را مدنظر ميگرفتند.

او ميافزايد «اين شخصيت هاي کهنسال دو اصل را در نظر ميگيرند يکي تجربه اي مجموعي و دانش شان است و دومي آزادي مطلق که در جريان وظايف و مقام هاي خود از ان برخوردار نبوديم و ميتوانيم با هر کسي در جهان، در هر موردي که خواسته باشيم صحبت کنيم. نلسن منديلا بهترين نطاق است و ما ميتوانيم از صحبت او استفاده کرده و در موضوعات مختلف اطلاعات گروهي را بدست اوريم.»

ريچارد برانسون ميگويد که اين شخصيت هاي کهن سال چه زن باشند چه مرد، براي ما اميد و دانش به ارمغان خواهد اورد و نقشي بزرگي را در پايان بخشيدن به رنج هاي بشري ايفا خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG