لینک های دسترسی

Breaking News

در آستانۀ انعقاد کنفرانس صلح در مقديشو خشونت هاي بيشتري رخ داد


در حاليکه مامورين حکومت صوماليه براي از سر گرفتن کنفرانس ملي صلح آمادگي ميگيرند، خشونت هاي بيشتري در پايتخت آن کشور رخ داده است.

شاهدان عيني ميگويند عساکر حکومت ديشب در مارکت بکاره در مقديشو، که در هفته هاي اخير صحنۀ خشونت هاي روزمره بوده است، با شورشيان جنگيدند.

ساکنين محل ميگويند شورشيان با راکت، بم دستي، و ساير اسلحه بر عساکر حمله کردند. آنها ميگويند دو جانب براي تقريباً يک ساعت دست به تبادلۀ آتش زدند.

هنوز تعداد تلفات معلوم نيست. حکومت مؤقت صوماليه اميدوار است که کنفرانس صلحي که چندين بار بتعويق افتاده اقوام و جناح هاي متعدد آن کشور را آشتي داده و يک اندازه امنيت را اعاده نمايد.

کنفرانس بروز يکشنبه افتتاح شد ولي از اثر انفجار مرمي هاي هاوان در نزديک محل کنفرانس، و غيبت بسياري از نمايندگان، بتعويق افتاد.

شورشيان اسلاميست تهديد کرده اند که هرکسي که در کنفرانس اشتراک کند کشته خواهد شد.

XS
SM
MD
LG