لینک های دسترسی

Breaking News

حامد کرزي با فرستاده خاص رئيس جمهور کورياي جنوبي ملاقات کرد


حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان با فرستاده خاص رئيس جمهور کورياي جنوبي در مورد سرنوشت ۲۲ شهروند کورياي جنوبي که توسط طالبان گروگان گرفته شده اند مذاکراتي را انجام داد.

حامد کرزي با بيک جونگ چن امروز يکشنبه ملاقات کرد اما مامورين تفصيل مذاکرات خصوصي شانرا افشا ننمودند.

حکومت افغانستان ميگويد که يک هيات اعضاي پارلمان وريش سفيدان سعي ميکنند که بر طالبان اصرار ورزند که گروگانان را بدون قيد و شرط رها سازند اما آژانس خبر رساني رويتر قبلا در جريان روز گزارش داد که طالبان مذاکرات بيشتر را با حکومت افغانستان رد کرده اند.

رويتر گفت که قاري محمد يوسف نطاق طالبان رهايي تندروان زنداني را يکي از شرايط عمده آزادي گروگاناني ميخواند که در روز هاي اخير اختطاف گرديده اند.

گروه اسلاميست تهديد کرده است که بيست ودو گروگان را در صورتيکه تقاضا هايش براورده نشود خواهد کشت.

شورشيان رهبر ۴۲ ساله کارمندان مسيحي کورياي جنوبي را هفته گذشته توسط گلوله باري کشته است.

XS
SM
MD
LG