لینک های دسترسی

Breaking News

پاپ رهايي گروگانان کورياي جنوبي را تقاضا کرده است


رهبر رومن کاتوليک هاي جهان رهائي بيست و دو تن گروگان کورياي جنوبي را که در افغانستان در قيد قرار دارند، تقاضا کرده است.

پاپ بنيدکت اين اختطاف را بحيث « تخطي جديد از کرامت بشري» خوانده واز کسانيکه چنين جرمي را مرتکب شده اند تقاضا کرده که گروگانان را بطور سالم و بدون آسيب رها سازند.

پاپ اين بتصره هارا در هنگام دعاي روزهاي يکشنبه در اقامتگاه تابستاني اش در بيرون از روم انجام داد.

طالبان بتاريخ ۱۹ ماه جولاي ۲۳ تن از اهالي کورياي جنوبي را که بحيث رضا کاران و کارمندان امداد از طريق کليساي مسيحي، از افغانستان ديدن ميکردند اختطاف نمود.

XS
SM
MD
LG