لینک های دسترسی

Breaking News

رد در خواست استعفي شش وزير عرب سني مذهب از کابينۀ عراق


دفتر نوري المالکي صدراعظم عراق ميگويد آقاي مالکي حاضر نشده است استعفي شش وزير عربي سني مذهب را از کابينه خود، که در هفته قبل پيشکش گرديد، بپذيرد.

سلام الزوبي معاون صدراعظم عراق و پنج وزير ديگر عراقي از بزرگترين بلاک عربهاي سني مذهب موسوم به «جبهه توافق» در پارلمان ، بروز چهار شنبه گذشته از عهده هاي شان استعفي داده و يک بحران سياسي را ايجاد کردند.

يک سخنگوي جبهه گفت حکومت تحت رهبري شيعييان نتوانسته است تقاضا هاي بلاک را برآورده سازد. بلاک سني ها قبلاً به به صدر اعظم عراق، فهرستي از تقاضا ها بشمول معامله با چريک هاي شيعه و اصلاح عمليه حمله و باز داشت ها را داده بودند.

در واشنگتن اداره رئيس جمهور بش اهميت خروج اعضاي بلک سني ها را از کابينه کم جلوه داد.

يک سخنگو در هفته قبل گفت بلاک عربهاي سني از عمليه سياسي حکومت مالکي کاملاً خارج نشده و بعضي از عربهاي سني هنوز در موقف و منزلت هاي عالي قرار دارند.

XS
SM
MD
LG