لینک های دسترسی

Breaking News

رئيس جمهور پاکستان در جرگۀ امن اشتراک نميکند


پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان از جرگۀ امن که بمنظور متحد ساختن رهبران محلي عليۀ تندروان طالب داير ميگردد، خارج شده است.

يک بيانيۀ وزارت خارجۀ پاکستان حاکيست که جنرال مشرف بروز چهارشنبه به حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان تلفون نموده گفت که بخاطر مصروفيت هائي در اسلام آباد نميتواند در جرگۀ امن اشتراک کند.

وزارت خارجه ميگويد شوکت عزيز، صدراعظم بعوض جنرال مشرف درين جرگه اشتراک حواهد کرد.

جنرال مشرف باوجود غيابت خود پشتيباني کامل پاکستان را در قسمت کامياب ساختن اين جرگه به آقاي کرزي اطمينان داد.

اين کنفرانس صلح چهار روزه که قرار است فردا آغاز گردد هم اکنون با اولين شکست مواجه گرديده است.

قبلاً در جريان هفته يک دسته از رهبران قبايلي منطقۀ وزيرستان شمالي پاکستان گفتند که با اين جرگه مقاطعه ميکنند و تقاضا نمودند که قواي امنيتي پاکستان از منطقۀ شان اخراج گردد.

طالبان نيز مخالفت خود را با جرگه ابراز داشته عدم موجوديت نمايندۀ طالبان را مثال داده و آنرا يک کوشش ايالات متحده جهت کسب پشتيباني عامه خوانده است.

مقامات افغاني ميگويند اميدوارند اين جرگه همکاري بين دو کشور را تقويه نمايد. جنرال مشرف و آقاي کرزي سال گذشته در ملاقات در قصر سفيد بميزباني جورج بش، رئيس جمهور، روي اين جرگۀ صلح توافق کرده بودند.

بيش از ۷۰۰ سياستمدار، رهبران مذهبي و ريش سفيدان قبايلي براي اشتراک درين جرگه تعيين گرديده اند.

XS
SM
MD
LG