لینک های دسترسی

گروۀ مدافع حقوق بشر ميگويد در جنگ هاي مقديشو ۳۱ نفر کشته شد


يک گروۀ مدافع حقوق بشر در صوماليه ميگويد جنگ ها در مقديشو پايتخت آن کشور طي ۲۴ ساعت گذشته حد اقل ۳۱ نفر را هلاک ساخته است.

سودان علي احمد، رئيس گروۀ مدافع حقوق بشر موسوم به المن ميگويد در تصادمات بين شورشيان و عساکر حکومت سودان و متحدين ايتيوپيائي شان، ۶۰ نفر ديگر مجروح گرديدند.

جنگ بروز دوشنبه وقتي آغاز يافت که شورشيان بر چندين پايگاۀ حکومت و قواي ايتيوپيائي حمله کردند.

شاهدان عيني گزارش دادند که آواز انفجارات بم هاي دستي، هاوان و اسلحۀ ثقيله را شنيده اند.

از ماۀ دسمبر سال گذشته باينطرف که جنگجويان متحد با اتحاديۀ محاکم اسلامي کنترول مقديشو را در جنگ با عساکر حکومتي و ايتيوپيائي را از دست دادند، مقديشو روزمره متحمل خشونت گرديده است.

XS
SM
MD
LG