لینک های دسترسی

Breaking News

رهبران شيعيان و کردهاي عراق اتحادي را تشکيل دادند که سني ها در ان اشتراک نکردند


صدراعظم و رئيس جمهور عراق اتحاد سياسي احزاب عمدۀ شيعيان و کرد را اعلام کردند که گروه هاي سني دران سهم ندارند.

نوري المالکي، صدراعظم شيعۀ عراق و جلال طالباني، رئيس جمهور کرد نژاد امروز اين شراکت را طي يک کنفرانس مطبوعاتي در بغداد اعلام کردند.

آقاي طالباني گفت طارق الهاشمي معاون سني او از اشتراک درين گروه خودداري کرد. اما رئيس جمهور گفت که دروازه بروي او باز است.

جبهۀ وفق عراق مربوط هاشمي بلاک عمدۀ سني ها در پارلمان است. خروج جبهه از کابينۀ مالکي در ماۀ جاري حکومت وحدت او را به بحران مواجه ساخت.

اعضاي شيعۀ اين اتحاد جديد شامل حزب دعوۀ آقاي مالکي و حزب شوراي عالي اسلامي مربوط عادل عبدالمهدي معاون او ميباشد.

اين اتحاد همچنان شامل دو جناح کردي اتحاد وطن پرستان کردستان مربوط طالباني و حزب دموکرات کرد مربوط مسعود برزاني است.

XS
SM
MD
LG