لینک های دسترسی

Breaking News

حمله انتحاری مرگبار در عراق مذهب یزیدی را رونما ساخت


به روز سه شنبه یک حمله کننده انتحاری لاری حداقل 400 روستایی عراقی متعلق به اقلیت مذهبی یزیدی را در شمال عراق کشت.

پیش از این اندک در مورد این جامعه کردی زبان که عمدتا در ولایت شمالی موصل زندگی میکنند صحبت شده است.

مارگارت بشیر خبرنگار صدای امریکا در مورد دیدگاههای تردید آمیز به یزیدیان به دلیل باورهای مذهبی شان مطلبی دارد.

مبدا یزیدیان مبهم است. اکثر محققان باور دارند که آنها اصالت کردی دارند، اما برخی دیگر تصور میکنند که آنها اصلیت مرکب عربی و کردی دارند.

این دسته مذهبی ریشه هایشان به زمان قبل از اسلام بر میگردد ، اما به طور عموم این طور پنداشته می شود که این اقلیت مذهبی در قرن دوازدهم توسط شیخ عدی بن مسافر تاسیس گردید.

ادموند غریب نویسنده قاموس تاریخ عراق می گوید در افسانه یزیدی آمده است که تجسم یک فرشته طاووس که به نام ملک طاووس شناخته می شود شیخ عدی را به بهشت برد و این دین را به او آشکارکرد.

او ميگويد "او یعنی شیخ عدی برای هفت سال در آنجا باقی ماند و تا زمانیکه بدن او درخواب بود این حقیقت تصور می شد که همه چیز ازجانب خدا است. بعد از هفت سال روح او به زمین برگردانده شد".

شیخ عدی سپس کتاب تذهیب را نوشت. لو ای بهاری ، یک دستیار محقق در موسسه شرق میانه واشنگتن میگوید. " چنانچه او می گوید این راهنمایی از ملک طاووس یعنی فرشته است. شیخ عدی فکر می کرد که او روح ملک طاووس را نمایندگی می کند و این همان روح خود او است.

او شاید خود را تناسخ درجسم ملک طاووس فکر میکرد. " یزیدیان به موجودیت هفت فرشته که ملک طاووس برترین آنها است باور دارند. مهمترین ضیافت آنها در اول اکتبر در کنار مقبره شیخ عدی در شهر لالیش در نزدیکی موصل برگزار می شود. در جریان هفت روز برپایی این ضیافت یک پیکر برونزی طاووس نماد ملک یا فرشته طاووس به عبادت کنندگان پیشکش می شود. غریب می گوید پیروان مذهب یزیدی همچنین اصولی برگرفته از دیگر مذاهب دارند. "

آنها خوردن برخی خوراکه های معین را که در اسلام است منع قرار داده اند. آنها اصولی هم دارند، مثلا غسل تعمید، نوشیدن شراب و برگزاری مراسم سپاسگزاری که در دین زرتشتی و مسیحیت است. و اصولی دارند مثل روزه گرفتن ، قربانی کردن و زیارت رفتن که دراسلام است."

اما بسیاری از باورهای یزیدی محرمانه باقی مانده است و شناخت درباره آنها اندک است. در گذشته، سری بودن آنها تردید های مسلمانان و مسیحیان راهمراه بوده است و ظرف قرنها برخی دشمنان شان آنها را به پرستش شیطان متهم کرده اند.بهاری می گوید این یک سوء تفاهم است. "

این سوءتفاهم درواقع از کلمه ملک طاووس برمی خیزد . آنها ملک طاووس را شیطان می نامند. به این دلیل مسلمانان و مسیحیان آنها را با شیطان و پرستش شیطان مربوط می دانند." اما در سنت یزیدی ، شیطان فرشته رانده شده از طرف خداوند بخشیده شده است و یک نیرو برای خوبی نه برای بدی پنداشته می شود.

تردید راجع به یزیدیان به زجر آنها منجر شده است. در زمان حکومت عثمانی بسیاری از یزیدیان که گرویدن به اسلام را قبول نکردند کشته شدند. تعدادی هم به کشورهای ارمنستان ، آذربایجان ، سوریه و قفقاز جایی که آنها هنوز هم جامعه خردی دارند فرار کردند.

همچنین در آلمان نیز جامعه یزیدی وجود دارد. هیچ احصاییه موءثقی درمورد تعداد یزیدیان امروزه نیست، اما به نظر می رسد کارشناسان به اینکه تعداد یزیدیان به شمول بزرگترین جامعه آنها درعراق به کمتر از یک ملیون نفر می باشد، اتفاق نظر دارند.

بمبگذاری اخیر در روستاهای یزیدیان درعراق با محکومیت شدید رهبران مذهبی وسیاسی کشورها همراه بوده است.

XS
SM
MD
LG