لینک های دسترسی

چپي ها در هند روي استراتژي در مورد موافقتنامۀ ذروي حکومت تصميم ميگيرند


حزب کمونيست هند تشکيل جلسه داده تا فيصله کند که آيا در صورت تطبيق توافق ذروي ملکي حکومت با ايالات متحده پشتيباني خود را از حکومت قطع کند يانه.

رهبران ارشد حزب کمونيست هند جلسات دو روزۀ شان را امروز در دهلي جديد افتتاح کردند تا اين موضوع را مورد بحث قرار دهند.

اين توافق به هند دسترسي به تکنالوژي اعمار دستگاه هاي توليد برق را که براي مدت ها اين کشور محتاج انرژي ازان محروم بود، فراهم ميکند.

اين توافق را کانگرس ايالات متحده هنوز تصويب نکرده است. احزاب چپي هند بمقابل اين توافق اعتراض کرده اند.

آنها ميگويند اين توافق بحاکميت و حق براه انداختن آزمايشات ذروي آن کشور لَطمه وارد ميکند.

آنها اصرار ميورزند که حکومت مذاکراتي را با ادارۀ بين المللي انرژي ذروي قرار گذاشته تا وقتي که به اعتراضات آنها پاسخ داده نشده، بتعويق بياندازد.

من موهن سنگه، صدراعظم هند اشاره کرده که نميخواهد از توافق خارج شود.

XS
SM
MD
LG