لینک های دسترسی

Breaking News

معاملۀ سياسي بين بينظير بهوتو و پرويز مشرف


مامورين پاکستاني ميگويند که پرويز مشرف رئيس جمهور آنکشور که تحت فشار شديد قرار دارد موافقتنامه تقسيم قدرت را با بينظير بوتو تقريبا تکميل کرده است.

بنجامين سند خبرنگار صداي امريکا از اسلام اباد در زمينه گزارشي دارد که شيخ رشيد احمد وزير خدمات قطار آهن پاکستان يکي از اشخاص قابل اعتماد رئيس جمهور انکشور به خبرنگاران گفت که معامله سياسي تقريبا به قسمت نهايي ان رسيده است.

بينظير بوتو صدراعظم سابق پاکستان راهي را جستجو کرد که بنقش دوگانه پرويز مشرف بحيث رئيس جمهور و رئيس ارکان قبل از رسيدن به هرگونه توافقي، خاتمه بدهد.

احمد تاکيد کرد که موضوع اکنون کاملا از راه انها برداشته شده است.

احمد ميگويد که بحث بصورت متحد الشکل تقريبا حل شده و اکنون هشتاد فيصد معامله تکميل گرديده است.

رئيس جمهور يک دور پنجساله رياست جمهوري را در انتخابات قريب الوقوع در اخر همين سال بدست خواهد اورد اما مخالفين مشرف اين مطلب را تاکيد ميکنند که وي تا زمانيکه بحيث يک جنرال ايفاي وظيفه ميکند نميتواند که براي يک دور ديگر بحيث رئيس جمهور انتخاب گردد.

گزارشهاي مطبوعات محلي حاکيست که خانم بوتو نيز ميخواهد که ماده ايرا در قانون اساسي حذف کند که او را براي خدمت بحيث صدراعظم براي بار سوم باز ميدارد.

خانم بوتو در تبعيد خود ساخته بسر ميبرد اما هنوز بحيث بزرگتري حزب مخالف حکومت پاکستان شناخته ميشود.

معامله سياسي احتمالي در حالي صورت ميگيرد که حمايت مردم از رئيس جمهور به پايين ترين حد ان رسيده است و چالش هاي قانوني براي انتخاب مشرف مشکل تر گرديده است.

محکمه عالي پاکستان اکنون چندين قضيه را عليه رئيس جمهور انکشور که دو نقش را ايفا ميکند مورد بررسي قرار ميدهد و همچنان در مورد پلان رئيس جمهور که با همين اعضاي فعلي پارلمان در نظر دارد مجددا انتخاب گردد مورد غور قرار داده است.

خانم بوتو در هفته هاي اخير سرنوشت سياسي خود را نيز در حالت تنزل ميبيند زيرا وي بعد از صحبت با رقيبش جنرال مشرف، با اتهامات فرصت طلبي هاي سياسي وريا کاري روبرو ميباشد.

نواز شريف صدْراعظم سابق ديگر پاکستان بر رئيس جمهور تاکيد کرده است که بخاطر بهبود کشورش دست از کار بکشد.

پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان نواز شريف را در سال ۲۰۰۰ يکسال بعد از انکه قدرت راطي يک کودتاي نظامي بدست گرفت ، به عربستان سعودي تبعيد کرد اما محکمه عالي پاکستان به تبعيد نواز شريف خاتمه داد و توقع برده ميشود که وي طي چند هفته اخير به کشورش در حالي باز گردد که محبوب تر از هر وقت ديگر ميباشد.

واشنگتن در مورد منازعات سياسي در پاکستان که يک متحد نزديک اينکشور در جنگ ائتلاف برهبري ايالات متحده با دهشت افگني است، زياد توجه نميکند.

مامورين ايالات متحده بصورت عمومي از پرويز مشرف حمايت ميکنند اما بقرار گزارشها تاکيد کرده اند که يک ائتلاف با بينظير بوتو را مورد غور قرار دهد.

XS
SM
MD
LG