لینک های دسترسی

Breaking News

علی اکبر هاشمی رفسنجانی به حیث رئيس مجمع خبرگان  انتخاب شد.


ملا هاي ايران علي اکبر هاشمي رفسنجاني رئيس جمهور سابق را بحيث رئيس مجمع خبرگان انتخاب کرده اند . اين مجمع صلاحيت تعیين، نظارت و حتي بر کناري رهبر ارشد ايران را دارد.

اين مجمع که هشتاد و شش عضو دارد آقاي رفسنجاني را در يک جلسۀ سري امروز انتخاب نمود. وي بجاي آيت الله علي ميشکيني انتخاب شده است که در ماه جولاي پس از بيماري طولاني وفات يافت.

آژانس خبر رساني رسمي ايران ميگويد رئيس جمهور سابق بااکثريت چهل و يک راي موافق در مقابل سي راي مخالف به نزديکترين رقيبش آيت الله احمد جنتي يک ملاي تندرو انتخاب گرديد که رياست شوراي محافظه کار نگهبان را بدوش دارد . اين شورا به موجب قانون اساسي ايران بحيث يک شوراي ناظر بوده و کانديداهاي انتخابات را مورد ارزيابي قرار ميدهد.

انتخاب آقاي رفسنجاني بحيث پيروزي براي اعتدال پسندان در داخل رژيم بر سر اقتدار محافظه کار ديده ميشود.

آقاي رفسنجاني بيشتر دهۀ ۱۹۹۰ را بحيث رئيس جمهور ايران خدمت نمود و يک شخصيت نسبتاً اعتدالي و عملي تلقي ميگردد. و در انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۰۵ در مقابل محمود احمدي نژاد رئيس جمهور فعلي ايران شکست خورد.

XS
SM
MD
LG