لینک های دسترسی

Breaking News

کارمند بنگلاديشي امور بشري در افغانستان اختطاف شد


مقامات افغاني ميگويند افراد ناشناس يک کارمند بنگلاديشي امور بشري را در جنوب کابل اختطاف کرده اند.

مقامات امروز گفتند اين مرد بروز شنبه از دفترش در ولايت لوگر که او دران براي کميتۀ پيشرفت دهات بنگلاديش کار ميکرد، ربوده شد.

واضح نبود که آيا اختطاف کنندگان شورشيان طالب بودند، يا جانياني که در بدل رهائي او پول ميخواهند و يا کدام گروۀ مسلح ديگر.

شورشيان طالب در افغانستان فعاليت هاي اختطاف شان را در سال جاري تشديد کرده در ماۀ جولاي ۲۳ شهروند کورياي جنوبي را اختطاف نموده و دو تن آنها را قبل از رهائي ديگران کشتند.

شورشيان هنوز هم يک آلماني را که در ماۀ جولاي اختطاف کرده بودند، در قيد دارند. «رودولف بلخ شمت»، يکي از دو انجنير آلماني بود که همراه با پنج افغان توسط طالبان در مناطق مرکزي افغانستان اختطاف گرديده بود.

آلماني ديگر بعد از سقوط جهاز دوران خونش، بضرب گلوله کشته شد.

XS
SM
MD
LG