لینک های دسترسی

Breaking News

دو عسکر ايتاليائي در افغانستان نجات داده شدند


مقامات ايتاليا ميگويند دو عسکر ايتاليائي که دو روز قبل در غرب افغانستان اختطاف شده بودند، در يک عمليات نجات آزاد گرديدند.

مقامات ميگويند اين عساکر صبح امروز توسط قواي تحت رهبري ناتو نجات داده شدند. هر دو عسکر مجروح گرديدند و جراحات يکي از آنها جدي خوانده شده است.

هنوز واضح نگرديده که آنها در جريان عمليات نجات مجروح شده اند يانه. طبق گزارش حد اقل پنج تن از گروگان گيرندگان در جريان عمليات نجات کشته شدند.

در مورد سرنوشت دو افغاني که با عساکر ايتاليائي در جريان گزمه در هرات همراه بودند، گزارشي در دست نيست.

در يک گزارش جداگانه، وزارت دفاع هسپانيه ميگويد دو عسکر آن کشور امروز از اثر انفجار در نزديک کاروان وسايط شان در شهرک شيون درغرب افغانستان کشته شد.

درين انفجار حد اقل دو عسکر ديگر مجروح شدند.

XS
SM
MD
LG