لینک های دسترسی

ده ها تن از فعالين مخالف حکومت در پاکستان توقيف شدند


پوليس ضد شورش پاکستان بسلسلۀ سرکوبي مخالفين انتخاب مجدد پرويز مشرف، ده ها تن از فعالين را امروز در خارج عمارت محکمۀ عالي توقيف کرد.

سفارت ايالات متحده ميگويد سرکوبي مخالفين مايۀ نگراني شديد ميباشد و خواستار رهائي توقيف شدگان گرديده است.

از روز شنبه باينطرف، مقامات در پاکستان فعالين مخالف حکومت را در حالي توقيف ميکنند که محکمۀ عالي بررسي خود را از اعتراضات قانوني عليۀ مشرف تکميل مينمايد.

اعتراض کنندگان استدلال مينمايند که نقش دوگانۀ رئيس جمهور منحيث قوماندان اردو و رهبر سياسي، مغاير قانون اساسي است و او واجد شرايط کانديد شدن نميباشد.

آقاي مشرف ميگويد وقتي در انتخابات ششم اکتوبر بحيث رئيس جمهور انتخاب شد از عهدۀ قومانداني قواي نظامي کنار ميرود.

قبلاً در طول روز، يک محکمه دو اعتراض از هفت اعتراض قانوني را رد کرد. حکم نهائي در مورد بقيۀ اعتراضات بروز هاي سه شنبه و چهارشنبه، انتظار برده ميشود.

XS
SM
MD
LG