لینک های دسترسی

کشور هاي کمک دهنده تعهد شان را به افغانستان تجديد کردند


نمايندگان ۱۸ کشور بروز يکشنبه در مقر ملل متحد در نيويارک يکبار ديگر تعهد شان را به ثبات و رفاه در افغانستان تائيد نمودند.

شاملين مذاکرات بعد از يک جلسۀ سه ساعته بيانيۀ مشترکي صادر نموده و بر پشتيباني شان از افغانستان تاکيد کردند.

آنها همچنان از حکومت حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان تقاضا کردند تا در قسمت انکشاف و امنيت کشور مسؤليت هاي فزاينده اي را متقبل شود.

علاوتاً، آنها در مورد توسعۀ کشت کوکنار و توليدات هيروئين که فعاليت هاي دهشت افگني را تمويل ميکند، اظهار نگراني نمودند.

بان کي مون، منشي عمومي ملل متحد که با آقاي کرزي رياست جلسه را بعهده داشت، ميگويد اين سازمان جهاني، تا جائي که امنيت اجازه ميدهد، حضور خود را افزايش داده است.

کاندليزا رايس، وزير خارجۀ ايالات متحده و منوچهر متکي، وزير خارجۀ ايران نيز درين جلسات محرمانه اشتراک داشتند.

اين يکي از جلسات غير معمول بين المللي بود که نمايندگان واشنگتن و تهران نقش مشترک داشتند. جلسۀ روز يکشنبه قبل از مجمع عمومي ملل متحد در نيويارک انعقاد يافته بود.

بروز جمعه نمايندۀ ملل متحد براي افغانستان خواستار تعهد کمک بيشتر، مخصوصاً در ساحۀ امنيتي در افغانستان شد.

شوراي امنيت ملل متحد اخيراً ماموريت تحت رهبري ناتو را در افغانستان براي يک سال ديگر تمديد کرد.

XS
SM
MD
LG