لینک های دسترسی

Breaking News

محکمه عالي پاکستان: مشرف ميتواند براي مقام رياست جمهوري خود را کانديد نمايد


محکمه عالي پاکستان چالش هاي قانوني را که در برابر کوشش هاي پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان براي نامزدي يک دوره ديگر رياست وجود داشت از بين برده و به رهبر نظامي اجازه داد تا براي انتخابات هفته آينده در حالي خود را کانديد کند که مقام رياست اردوي انکشور را نيز بدوش دارد.

يک هيات منصفه ، شش راي در برابر سه راي، چالش هاي را ازبين برد که در برابر طرح جنرال مشرف براي کانديد يک دوره پنجساله ديگر در انتخابات هفته آينده وجود داشت.

رانا بگوان داس، رئيس اين هيات منصفه گفت که محکمه عرايض عليه اورا « غير قابل نگهداري» خواند.

وکلاي قانوني مخالف حکومت و حاميان مخالفين در خارج محکمه بعد از اعلام اين تصميم فرياد مخالفت بلند کردند.

بروز پنجشنبه جنرال مشرف بطور رسمي نامزدي خود را براي انتخابات ششم اکتوبر ثبت نمود.

دو کانديد ديگر از مخالفين نيز کانديداي خود را ثبت کردند. محکمۀ عالي قبل بر آن به مامورين عالي رتبۀ پاکستان هدايت داد تشريح نمياند که چرا نواز شريف صدراعظم سابقه زمانيکه از تبعيد در دهم سپتمبر به کشور باز گشت اخراج گرديد.

يک فيصلۀ محکمه در ماه آگست ميگويد آقاي شريف حق انفکاک نا پذير براي مراجعت به کشور دارد.

XS
SM
MD
LG