لینک های دسترسی

Breaking News

وزير سابق بنگلاديش باتهام فساد اداري توقيف شد


يک وزير سابق بنگلاديش باتهام فساد اداري به ۱۳ سال زندان محکوم گرديده است. اين تازه ترين مامور عاليرتبه است که در عمليات سرکوبي رشوه ستاني توسط حکومت مؤقت محکوم ميشود.

يک محکمۀ خاص محمد نسيم، وزير داخلۀ سابق را باتهام جمع آوري در حدود ۱۸۴ هزار دالر امريکائي بطور غيرقانوني بزندان محکوم نمود.

اين محکمه همچنان ليلا آرزومند بانو، خانم محمد نسيم را بخاطر همدستي با شوهرش به سه سال زندان محکوم نمود. او در غياب محاکمه گرديده است.

نسيم در حکومت شيخ حسينه، صدراعظم سابق که براي پنج سال تا سال ۲۰۰۱ صدراعظم بود، عهدۀ وزارت داخله را داشت.

خانم حسينه و خالده ضيا، صدراعظم سابق، رقيب او، هردو زنداني هستند و با اتهامات گوناگون رشوه ستاني و سؤ استفاده از قدرت مواجه ميباشند.

XS
SM
MD
LG