لینک های دسترسی

Breaking News

هيات ادارۀ بين المللي انرژي ذروي براي انجام مذاکرات در تهران است


يک هيات ادارۀ بين المللي انرژي ذروي امروز سه شبه مذاکرات با مقامات ايراني را در تهران آغاز کرد تا سعي نمايد سوالاتي را که دربارۀ پروگرام قابل مناقشۀ ذروي ايران موجود است، حل کند.

مطبوعات دولتي ايران گزارش داد که «اولي هاي نونن» معاون ادارۀ بين المللي انرژي ذروي رياست هيات ملل متحد، و جواد وحيدي معاون هيات مذاکره کنندۀ ذروي ايران، رياست هيات جانب ايران را عهده دار ميباشد.

روز يکشنبه محمد علي حسيني سخنگوي وزارت خارجۀ ايران گفت مذاکرات شامل پلان هاي ايران براي انکشاف ستنر فيوجهاي پيشرفته خواهد بودکه يورانيوم را نسبت به تکنالوژي فعلي تهران بطور موثر تري غني ميسازد.

ايران وادارۀ بين المللي انرژي ذروي در ماه آگست روي يک تقسيم اوقات براي جواب سوالات در مورد پروگرام ذروي اش تا ماه دسمبر موافقه کرده بودند.

اين موافقه ايران را وادار نميسازد تا گسترش تاسيسات فعلي غني سازي يورانيمش را متوقف سازد.

XS
SM
MD
LG