لینک های دسترسی

Breaking News

طالبان گروگان هاي افغان و آلماني را آزاد کردند


تندروان طالب يک آلماني و چهار افغان را که از ماۀ جولاي باينطرف گروگان گرفته بودند، در بدل آزادي چندين زنداني طالب رها کردند.

محمد نعيم ولسوال جغتوي ولايت وردک ميگويد اين تبادلۀ اسرا امروز صورت گرفت. اين مامور و آژانس خبرگزاري پژواک ميگويند تندروان طالبي که آزاد شده اند اقارب گروگان گيرندگان بودند.

رودولف بلخ شمت آلماني همراه با پنج افغان و يک آلماني ديگر که در جريان گيروگان گيري مريض شد و بضرب گلوله بقتل رسيد، در ولايت وردک گروگان گرفته شده بود. يکي از افغان ها متعاقباً فرار کرد.

فرانک والتر شتاين ماير، وزير خارجۀ آلمان آزادي اين انجنير آلماني را تائيد کرده گفت مقامات مسرور و راحت شدند.

بلخ شمت در ماۀ آگست در ويديوئي ظاهر شد که براي آزادي خود التماس ميکرد و ميگفت که وضع صحي اش رو بخرابي نهاده است.

اختطاف کنندگان طالب تقاضا کرده بودند که آلمان عساکر خود را که در قواي ناتو در افغانستان خدمت ميکنند، از افغانستان خارج نمايد.

حکومت آلمان اين تقاضا را رد کرد.

حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان بعد از انکه بخاطر يک معاملۀ مشابه جهت کسب آزادي يک خبرنگار ايتاليائي در سال جاري مورد انتقاد قرار گرفت، تعهد کرده بود که منبعد زندانيان طالب را در بدل گروگانان آزاد نخواهد نمود.

حکومت افغانستان در مورد تبادلۀ امروزي تبصره نکرده است.

XS
SM
MD
LG