لینک های دسترسی

Breaking News

دانشمذدان مسلمان خواهان صلح و تفاهم بين مسلمانان و مسيحيیان جهان شده اند


بيش از ۱۳۰ تن دانشمذدان اسلامي جهان خواهان صلح و تفاهم در بين پيروان اديان اسلام و مسيحيت شده و گفته اند بقاي جهان در معرض سوال قرار گرفته است.

در پيامي عنواني پاپ بينيديکت, رهبر کاتوليک هاي جهان و ساير رهبران مسيحي, بر اهيمت دريافت يک زمينه مشترک بين این دو اديان بزرگ جهان تاکيد شده که هر دو بخداوند واحد ايمان دارند.

آنها در بيانيه شان بر انکشاف پيهم سلاح هاي مدهش عصري اشاره کرده و گفته اند هيچ از دو جانب نمي توانند در منازعه اي که ممکن بيش از نصف نفوس جهان را احتوا کند برنده گردد.

XS
SM
MD
LG