لینک های دسترسی

انفجار يک بم در يک زيارتگاه در شمال غرب هند دو تن را هلآک ساخت


در يک زيارتگاه مزدحم واقع در شمال غرب هند انفجار يک بم خانه ساخت دست کم دو تن را هلاک و هفت تن را زخمي ساخته است.

زائرين مسلمان امروز پنجشنمبه جهت اداي نماز در قبل از افطار جمع شده بودند که بم منفجر شد.

در اين زيارتگاه مقبره خواجه معيدن الدين صوفي چشتي قراردارد. پليس محل را محاصره کرده و به تحقيق پرداخته است.

XS
SM
MD
LG