لینک های دسترسی

Breaking News

مخالفين حکومت روسيۀ سفيد در مينسک احتجاجات نادري را براه انداختند


مخالفين حکومت روسيۀ سفيد در پايتخت آن دولت شوروي سابق عليۀ حکمروائي الکزاندر لوکاشنکو، رئيس جمهور، احتجاجاتي را براه انداخته اند.

صفحۀ انترنت فصل ۹۷ مخالف حکومت حاکيست که بين هفت هزار و ده هزار مظاهره چي در اجتماع موسوم به راه پيمائي اروپا در مرکز شهر مينسک اشتراک کردند.

آژانس خبرگزاري انترفکس روسيه ميگويد الکزاندر ملينکيڤيچ، کانديد سابق حزب مخالف براي رياست جمهوري در احتجاج اشتراک کرد.

مقامات حزب مخالف به آژانس خبرگزاري رويتر گفتند پوليس چندين تن از فعالين طرفدار ديموکراسي را در روزهاي قبل از احتجاج توقيف کرد.

دو تن از فعالين باتهام استفاده از الفاظ رکيک در ملاي عام به پنج تا هفت روز زندان محکوم گرديدند.

رهبران مخالف حکومت و حکومات غربي مکرراً حکومت لوکاشنکو را به اذيت مخالفين و سرکوبي وسايل نشراتي متهم کرده اند.

جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده آقاي لوکاشينکو را آخرين ديکتاتور اروپا خوانده است.

XS
SM
MD
LG