لینک های دسترسی

Breaking News

صدراعظم پاکستان: حکومت پاکستان در جنگ عليه دهشت افگني نقش عمده اي را بازي نموده است


صدر اعظم پاکستان ميگويد بيشتر شدن برخوردها در مناطق قبايلي نزديک سرحدات افغانستان در نتيجۀ تشدد بيشتر در موقف حکومت بر عليه دهشت افگنان بوده است.

شوکت عزيز صدر اعظم پاکستان که در يکي از برنامه هاي نشرات تلويزيوني سي ان ان اشتراک ورزيد گفت حکومت پاکستان در جنگ عليه دهشت افگني نقش عمده اي را بازي نموده است.

شوکت عزيز اين ادعا ها را رد نمود که برخوردهاي خونين بين قواي نظامي پاکستان و طرفداران طالبي که در مناطق قبايلي وزيرستان شمالي مستقر اند نشان ميدهد که حکومت در تلاشهايش به ناکامي مواجه است.

“او گفت: ما دقيقاً متوجه احوال هستيم. در حقيقت شدت برخورد هاي هردو جانب درگير به سببي بالا گرفته است که ما مستقيماً آنها را مورد حمله قرار داده ايم. ما روي نگردانده ايم. و چه دليليست که ما اينکار را انجام ميدهيم؟ ما اين کار را به سببي انجام ميدهيم که فکر ميکنيم دهشت افگني راه حلي براي هيچگونه مشکل نيست و ما معتقديم که با اين عناصربايد برخورد نموده و به آنها رسيدگي نمود’’

مقامات حکومتي پاکستان هفتۀ گذشته اعلان نمودند که در برخوردهاي چهار روزه در مناطق قبايلي ۲۵۰ تن کشته شدند.

تجديد خشونت ها سبب بروز اتهاماتي گرديد که حکومت در جنگ عليه طالبان و القاعده در مناطق نزديک به سرحدات افغانستان، مؤثريتش را از دست داده است.

دريک گذارش امنيت داخلي قصر سفيد که در اوايل ماه جاري نشر گرديد گفته شده القاعده جا هاي مسئون در مناطق قبايلي پاکستان را دوباره بدست آورده واين وضع ميتواند يک حملۀ ديگر به ايالات متحده را تسهيل بخشد.

اما آقاي عزيز گفت موقف پاکستان درينمورد ضعيف نشده است.

او گفت “پاکستان به مردمانيکه از بيرون آنکشور اند هرگز اجازه نخواهد داد که درينجاها سرپناه گرفته و بعداً ازان سرزمين براي به مخاطره انداختن امنيت کشور ديگري استفاده نمايند. ما اين وضع را تحمل نخواهيم کرد و ما به هيچ کسي اجازه نخواهيم داد که چنين کاري را انجام دهد. به همين سبب ما با عناصريکه عبور ميکنند برخورد مينمائيم”

پاکستان يکي از متحدين کليدي ايالات متحده در جنگ عليه دهشت افگنيست. آنکشور در حدود ۹۰ هزار عسکر در مناطق سرحدي مستقر نموده است.

اما آقاي عزيز گفت اين جنگ را پاکستان به تنهائي برده نميتواند. او گفت موجوديت قواي ايتلاف در افغانستان دهشت افگنان را به مناطق قبايلي پاکستان ميراند و به هر پيمانه ايکه افغانستان سرعت بدست گرفتن امنيت را بيشتر سازد به همان پيمانه مناطق مذکو مسئون تر خواهد گرديد.

“او گفت: همچنان جانب ديگر را تشويق مينمائيم به اين معني که جانب افغاني را تشويق مينمائيم تا پوسته هاي بيشتري آباد نموده و در ان طرف سرحد قواي بيشتري را مستقر نمايد. چون قراريکه ديده ميشود در جانب ما تمرکز بسيار زياد قواست اما وقتي آنها از سرحد عبور ميکنند، تعداد قوا درانجانب سرحد کمتر است. از عبور آنها بطور درستي جلوگيري صورت نميگيرد”

بعد ازانکه توافق بين حکومت و شورشيان طرفدار طالب متلاشي گرديد، خشونت ها در وزيرستان شمالي شديدتر گرديد.

به اساس اين توافق قرار بود جنگجويان خارجي از مناطق قبايلي رانده شوند. بعد ازانکه قواي برهبري ايالات متحده حاکميت طالبان در افغانستان را درسال ۲۰۰۱ به پايان رسانيد تندروان طالب و القاعده در مناطق سرحدي پاکستان سرپناه گرفتند.

XS
SM
MD
LG