لینک های دسترسی

Breaking News

انفجارات بم در نزدیک موتر های حامل بینظیر بوتو


پولیس پاکستان میگوید در شهر کراچی، دو انفجار در نزدیک قطار موتر های که موتر بینظیر بوتو را همراهی میکردند، به وقوع پیوسته است.

گزارش های مقدماتی تعداد تلفات را بلند خوانده اند. مقامات میگویند به بینظیر بوتو زیانی نرسیده است، ولی محل بود باش او معلوم نیست.

گزارش ها از محل واقعه حاکی اند که حد اقل هفت نفر کشته شده و تعدادی هم مجروح و به شفاخانه ها انتقال داده شده اند.

گزارش های تایید ناشده ممکن است بیش از بیست نفر کشته شده باشد. انفجارات دو گانه در بین قطار موتر سایکل های که موتر ضد مرمی خانم بوتو را همراهی میکرد، به وقوع پیوست.

بی نظیر بوتو بروز پنجشنبه به کشورش بازگشت، بازگشتی که پس از 8 سال تبعید، موفقیت آمیز خوانده شده است.

او از دوبی پرواز کرده و در حالیکه از طیاره پایین میآمد، اظهار داشت که امید پاکستانی ها را برآورده خواهد ساخت.

XS
SM
MD
LG