لینک های دسترسی

شورشيان ماويست در شرق هند ۱۷ نفر را کشتند


پوليس در شرق هند ميگويد از اثر حملۀ شورشيان مظنون کمونيست توسط تفنگ و بم بر يک جشن در يک قريه حد اقل ۱۷ نفر، بشمول پسر يک وزير سابق ايالتي، کشته شدند.

يک مامور ارشد پوليس ميگويد حد اقل ۳۰ شورشي ماويست، که به يونيفورم عساکر ملبس بودند ديشب يک ميدان فتبال را در ايالت دوردست شرقي جهرکهند محاصره نمودند.

او ميگويد شورشيان که شامل چندين زن بود بر تماشاچيان مسابقۀ فتبال و نمايشات فرهنگي آتش گشودند. پوليس ميگويد پسر بابولال مرندي، وزير سابق ايالتي در جملۀ مقتولين قرار دارد.

مقامات جستجو براي حمله کنندگان را آغاز نموده و بمنظور جلوگيري از فرار آنها سرحدات ايالت را مسدود کرده اند.

ماويست ها ميگويند براي کسب زمين و مشاغل براي دهاقين بي زمين و مردم فقير مبازره ميکنند.

XS
SM
MD
LG