لینک های دسترسی

Breaking News

وزير خارجه اسرائل: چين میتواند نقش مهمی را در معضله ذروي ايران ايفا نماید


وزير خارجه اسرائيل ميگويد که چين ميتواند يک نقش بسيار جدي را در حل معضله ذروي ايران ايفا کند، زيرا وي در شوراي امنيت ملل متحد جايگاه مهمي دارد.

تسيپی ليڤنی امروز خطاب به حاضرين در يونيورستي بيجنگ گفت چين و جامعه بين المللي بايد از تعزيرات شديد تر عليه تهران حمايت کنند.

الڤني در نظر دارد با همتای چيني خود، يانگ جي چي، و وين جيا باو، صدْراعظم چين، قبل از عزيمت از بيجنگ بروز سه شبنه، ملاقات نمايد.

اسرائيل براي وضع تعزيرات جديد بر ايران، در جهت جلو گيري از انکشاف سلاح ذروي، فشار وارد ميکند.

چين و روسيه هردو عضو دائمی شوراي امنيت ملل متحد که حق ويتو دارند، با تقاضا های قبلي براي وضع تعزيرات شديد تر مخالفت کرده اند.

ايران انکشاف سلاح ذروی را تکذيب ميکند و ميگويد که حق انکشاف نيروي ذروی برای مقاصد ملکي را دارد.

XS
SM
MD
LG