لینک های دسترسی

Breaking News

کيهان نوردان یک واحد اخذ نيروي حرارتي را در استيشن فضایی بين المللي، احداث کردند


کيهان نوردان سفينه رفت و برگشت ديسکوري يک واحد اخذ نيروي حرارتي آفتاب را در استيشن هوائي بين المللي امروز سه شنبه طي سومين گام زدن شان درفضا ، احداث کردند.

سمات پارازنسکي و دوگ وييلاک، کيهان نورداني که هر دو از فضاي مقناطيسي زمين خارج شده اند، کيهان نوردان داخل ستيشن هوائي بين المللی را در استعمال يک بازوي ميخانيکي، در جهت بر افراشتن يک ميله بوزن ۱۶ کيلو گرام در انتهاي استيشن هدايت و رهبري کردند.

صفحات آخذه نيروي حرارتي آفتاب که بر روي اين ميله نصب شده است، برق را براي يک لابراتوار اروپائي تهيه خواهد کرد که در دسمبر سال گذشته بر استيشن هوائي بين المللي اضافه شده بود.

کيهان نوردان امروز سه شنبه همچنان تصميم دارند بيک مفصلی رسيدگی کنند که درست کار نداده و اما براي توليد برق در استيشن اهميت حياتي دارد.

کيهان نوردان آن مفصل را با يک مفصل ديگر که نقصان بر نداشته است، مقايسه خواهند کرد.

سفينه يک روز ديرتر از موعد قبلاً تعين شده يعني هفتم ماه نوامبر، بزمين برخواهد گشت.

XS
SM
MD
LG