لینک های دسترسی

Breaking News

برتری مردان در ساینس و تکنالوجی؛ تفاوت طبعی یا تبعض و تأثیرات فرهنگی؟


اهدای جوايز نوبل اعلان گردید، ولی مثل هميشه در بين برندگان اين جوايز نام هيچ زني ديده نميشود.

بسياري زنان تا مراحلۀ نهايی وعالی ساينس و انجنيری رسيده اند، اما عموما رشته های ساينس و انجنيري، مربوط به مردان بوده است.

آيا دليل عمدۀ اين ناديده گيري، تبعيض جنسی است يا تفوق طلبي، و يا هم توانايی های ذاتی؟

بسياري علمای ساينس جنسيت را علت عمده این مسله نمی بینند. سال گذشته گزارش اکادمي عالی ساينس دريافت که زنان در بسا رشته هاي ساينس و انجنيري نمرات عالي داشته اما در کار های بزرگ دستآورد های کمتری داشته اند.

گزارش نتيجه گيري کرده است که احتمالا زنان در رشتۀ ساينس و انجنيري با تبعيض مواجه اند.

اما بعضي محققین اصرار دارند که این بعضا اختلافات جنسي است که توضيح ميکند چرا تعداد کمتر زنان در رشته هاي ساينس و انجنيری، پيشرفت ميکنند.

برای تثبیت این مسله، روی میمون های مونث و مذکر آزمايشی صورت گرفته و برای آنان موتر های ساختگی و همچنان گدی ها مهیا گردید.

درین آزمایش دیده شد که شادی های مذکر وقت بيشتري را براي با موتر هاي ساختگي صرف کردند، در حاليکه شاديهای مونث بیشتر به گدی ها علاقه نشان دادند.

ولی در مورد اینکه چرا طبقه ذکور بیشتر به مسایل تخنیکی و انجینری مهارت دارند، باید به خاطر داشت که این تنها تفاوت جنسی و بیولوجیکی نه بلکه محیط و فرهنگ نیز درین مسله نقش دارد.

XS
SM
MD
LG