لینک های دسترسی

Breaking News

رهبر آلمان از افغانستان بازديد کرد


مقامات افغاني ميگويند انگلا مرکل، صدراعظم آلمان بدون اطلاع قبلي به افغانستان مسافرت نموده است. سفارت آلمان در کابل امروز تائيد کرد که خانم مرکل براي اولين بار از افغانستان ديدن ميکند ولي تا بحال در مورد پروگرام سفر او جزئياتي فراهم نکرده است.

ماۀ گذشته پارلمان آلمان تمديد خدمت قواي نظامي آن کشور را در افغانستان باوجود کاهش پشتيباني مردم ازان، منظور کرد.

مجلس سفلي پارلمان با ۴۵۴ راي موافق و ۷۹ راي مخالف موافقه نمود تا مدت خدمت عساکر را براي يک سال ديگر تمديد نمايد. در راي گيري پارلمان ۴۸ عضو آن نهاد راي ممتنع دادند.

بيش از سه هزار عسکر آلماني منحيث بخشي از قواي بين المللي مساعدت امنيتي مربوط ناتو در شمال افغانستان خدمت ميکنند.

آلمان بمقابل فشار جهت مستقر ساختن عساکرش در منطقۀ ناآرام جنوب، که ناتو دران با شورشيان طالب ميجنگد، مقاومت کرده است.

XS
SM
MD
LG