لینک های دسترسی

مقامات نظامي عراق ميگويند عساکر ۱۷ جسد پوسيده را در شمال بغداد کشف کرده اند


مقامات نظامي عراق ميگويند عساکر ۱۷ جسد پوسيده را در يک قبر دسته جمعي در شمال بغداد کشف کرده اند. اين اجساد در نزديک شهرک هاشميه در غرب بعقوبه کشف گرديد.

مقامات تا بحال هويت مقتولين و علت مرگ آنها را تثبيت نکرده اند. اما آنها ميگويند پيمانۀ پوسيدن جسد نشان ميدهد که براي ماه ها درانجا مدفون بوده است.

قواي نظامي ايالات متحده بروز سه شنبه اعلام کرد که عساکر عراقي اين قبرهاي دسته جمعي را با ۲۲ جسد در غرب عراق در منطقۀ خليج ثرثر ولايت انبار کشف کرده اند.

در ساير انکشافات، قوماندان پوليس در شهر جنوبي بصره از انفجار يک بم کنار جاده در نزديک کاروان وسايط حاملش، جان بسلامت برد.

اين دومين سؤ قصد عليۀ او طي کمتر از يک هفته باينطرف است.

XS
SM
MD
LG