لینک های دسترسی

Breaking News

در جريان بازديد نمايندۀ حقوق بشر از برما سه تن ديگر از فعالين توقيف شدند


شاهدان عيني در برما ميگويند در حاليکه پاولو سرجيو پن هيرو، نمايندۀ حقوق بشر ملل متحد با رهبران نظامي برما در ناي پييداو، پايتخت دوردست آن کشور ملاقات ميکرد، سه تن ديگر از فعالين حقوق بشر، توقيف شدند.

شاهدان عيني ميگويند اين فعالين امروز در حالي دستگير شدند که اوراق ضد حکومت را در يک بازار ميوه در رنگون، شهر عمدۀ برما، توزيع ميکردند، که احتجاج کنندگان در ماه هاي آگست و سپتمبر دران اجتماع نموده خواستار اصلاحات اقتصادي و سياسي شدند.

رهبران نظامي برما احتجاج کنندگان را بطور وحشيانه اي سرکوب کردند و پن هيرو اکنون جهت تحقيق چگونگي قتل و توقيف يک عدۀ زياد مردم در جريان سرکوبي، دران کشور است.

ملل متحد ميگويد به پن هيرو اطمينان داده شده که به او ميتواند قبل از ترک آن کشور بروز پنجشنبه از زندانيان سياسي ديدن نمايد.

XS
SM
MD
LG