لینک های دسترسی

Breaking News

ناتو در افغانستان


قواي ناتو يا سازمان معاهده اطلس شمالي ۲۶ عضوي، با مقاومت محکم شورشيان طالبان در جنوب افغانستان مواجه است.

در اين راپور از واشنگتن، اندري دو نيسنيرا خبرنگار صداي امريکا، به اهميت حياتي اي مي نگرد که افغانستان براي ناتو دارد.

از سال ۲۰۰۳ بين سو ناتو در افغانستان عمليات داشته و رهبري قواي ۴۱ هزار نفري توظيف شده ايالات متحده را که بنام «قواي تعاوني امنيتي بين المللي» ياد ميگردد، بدوش دارد.

اين نخستين ماموريت آن اتحاديه نظامي در بیرون ازمنطقه ارويائي اطلس است. متخصصين ميگويند ناتو در افغانستان سه ماموريت دارد:

اولين آن کمک به حکومت رئيس جمهور حامد کرزي در مساعي آن براي اعمار مجدد و بازسازي افغانستان است.

دومي آن تمرين و آموزش اردو و افراد پليس افغانستان است.

و ماموريت سومي آن پیگرد و امحاي شورشيان در جنوب افغانستان است.

رابرت هنتر، سابق سفير ايالات متحده در ناتو در عهد اداره بل کلنتن، ميگويد:

"ناتو در تطبيق اهداف متنوع خود اشکال دارد: "من نمي توانم بگويم که آنها در جنگ پيروز ميگردند بخاطر اينکه يک عالم چيز هاي ديگر هم چون انکشاف اقتصادي و هکذا مساعي حکومت کرزي در کابل که هر دو عقب مانده و بتاني پيش ميرود، يا زرع کوکنار ترياک ريکارد جديد را قايم ساخته است.

تربيه و آموزش پليس بدرستي پيشرفت نميکند، دستگاه عدلي و قضائي بدرستي کار نميدهد، تيم هاي اعمار و ساختار مجدد که ناتو و برخي از کشور هاي ديگر در ۲۵ ولايت از جمله ۳۶ ولايت افغانستان بکار انداخته اند، به پيمانه بزرگ نبوده و داراي کارمندان کافي و وجوه مکفي براي پيشبرد کار نيستند.

و بنابران هرگاه به اين مسايل از ديدگاه جلب قلب ها و اذهان مردم نگريسته شود و پرسيده شود که مردم عادي افغان کدام سمت را ميگيرند: جانب حکومت مرکزي و به عباره ديگر طرف عصر و زمان عصري و يا تخويب و ترغيبب طالبان را؟

اين امر هنوز بطور قطع روشن نيست! شديد ترين جنگ درجنوب افغانستان، متمرکز بوده است که ذريعه قواي ائتلاف برهبري ايالات متحده در سال ۲۰۰۱ از قدرت خلع شدند."

چارلز کپچان در شوراي روابط خارجي ميگويد که اوضاع بهتر نشده است.

"خشونت در حال افزايش است. حملات انتحاري بيشتر رخ ميدهد. تعداد و ارقام مايه تشويش است.

تنها تا حال در سال جاري ۲۰۰۷ تعداد بيشتر عساکر ما کشته شده تا در تمامي سال قبل! در جهه افراد ملکي در سال ۲۰۰۶ چهار هزار تن کشتند در حاليکه در سال جاري ۲۰۰۷ ما هم اکنون بيشتر از ۵٫۰۰۰ کشته داريم و بنابران روشن است که اوضاع بدتر شده ميرود نه بهتر."

کپچان و سايرين، نظير سفير هنتر، ميگويند هرگاه ناتو طالبان را شکست ندهند و ثبات در افغانستان را تامين نکنند، اعتبار ناتو در خطر قرار خواهد گرفت.

"ما بايد بياد داشته باشيم که شهرت ناتو قسماً بر اين بنا يافته که آن سازمان هيچگاهي شکست نخورده است و هرگاه اتحاديه ناتو در افغانستان ناکام گردد براي مردم بسيار دشوار خواهد شد در آينده ناتو را به پيمانه گذشته باز هم جدي گيرند."

مايکل ويليامز که يک متخصص خبير در مورد ناتو در موسسه «رايل يونايتت» لندن است ميگويد که اتحاديه ناتو در حال ناکام شدن است.

"شما در برابر اوضاعي در افغانستان قرار داريد که افراد ملکي فزاينده دچار تلفات و خسارات ميگردند که هر چند بسيار محدود است، بازهم با انتشارات و اعلاناتي که از آن در خبررساني هاي جهاني در داخل و همچنان در داخل کشور هاي عضو ناتو ميگردد، باعث خسارات و زيان بسيار زياد مي گردد و فشار بعد تراکم ميکند و بر سياستمداران فشار وارد ميگردد عساکر شانرا از افغانستان فرا خوانند.

بنابران واقعاً فکر ميکنم که در مجموع نظر امنيت دسته جمعي و تساند و همبستگي در ميان اعضاي ناتو ، درصورتيکه نتوانند در دراز مدت خود را از افغانستان خارج سازند، مورد سوال قرار خواهد گرفت."

تحليل گران ميگويند براي اينکه ناتو توفيق يابد اعضاي عضو آن بايد عساکر و تجهيزات بيشتر را جهت جنگ با طالبان به افغانستان بفرستند.

اما کارشناسان همچنان بدين نظر اند که ناتو به تنهائي قادر به تامين باثبات سازي اوضاع درافغانستان نيست.

آنها ميگويند جامعه بين المللي همچنان بايد کمک هاي لازم اقتصادي و مالي را جهت کمک براي حکومت رئيس جمهور حامد کرزي فراهم سازند.

XS
SM
MD
LG