لینک های دسترسی

Breaking News

کميتۀ ملل متحد ايران، کورياي شمالي و برما را محکوم کرد


يک کميتۀ مجمع عمومی ملل متحد بروز سه شنبه مسودۀ قطعنامه ای را بتصويب رسانيده ايران، کورياي شمالی و برما را بخاطر تخطی از حقوق بشر محکوم کرد.

قطعنامه در مورد ايران با ۷۲ راي موافق، ۵۰ راي مخالف و ۵۵ راي ممتنع بتصويب رسيد. اين قطعنامه از ايران تقاضا ميکند تا تبعيض و ساير تخلفات از حقوق بشر را عليۀ اقليت های مذهبی، نژادی و لسانی از بين ببرد.

قطعنامه در قسمت کوريای شمالی، پيونگ يانگ را بخاطر تخلفات از حقوق بشر برای سومين سال متواتر محکوم کرده است.

اين مسوده را که جاپان و اتحاديۀ اروپائی ارائه کرده اند با ۹۷ رای موافق، ۲۳ رای مخالف و ۶۰ راي ممتنع، بشمول کوريای جنوبی، بتصويب رسيد.

کوريای جنوبی سال گذشته بطرفداری از چنين قطعنامه ای رای داده بود.

يک مقام کوريای جنوبی امروز گفت تصميم سيول مبنی بر امتناع از رای دهی با در نظر داشت بهبود بخشيدن روابط با کوريای شمالی اتخاذ شده بود.

XS
SM
MD
LG