لینک های دسترسی

Breaking News

سري لانکا:از روز جمعه باينطرف ۳۸ شورشي کشته شده اند.


قواي نظامي سري لانکا ميگويد از روز جمعه باينطرف در جريان جنگ ها در منطقۀ ناآرام شمال حد اقل ۳۸ شورشي ببرهاي تامل کشته شده اند.

مقامات ميگويند در جريان مقابله هاي جداگانه در شبۀ جزيرۀ جفنا بروز جمعه نه شورشي و يک عسکر هلاک شدند.

در منطقۀ ڤڤونيا، قواي نظامي ميگويد جنگ هاي شديد باعث قتل چهار شورشي و جراحت يک تن ديگر شد. مقامات ميگويند يک عسکر دران منطقه وقتي کشته شد که شورشيان يک بم کنار جاده را در نزديک يک گزمۀ اردو منفجر ساخت.

همچنان بروز جمعه، ۱۲ شورشي در جنگ در امتداد سرحد غير رسمي که مناطق حکومت و قلمرو تحت کنترول شورشيان را در منطقۀ منار جدا ميسازد کشته شدند.

قواي بحري سري لانکا ميگويد ۱۷ شورشي ديگر در جريان يک جنگ بحري در شمال جزيرۀ منار هلاک شدند.

ببرهاي آزادي بخش تامل ايلام تلفات شورشيان را تائيد نکرده اند.

XS
SM
MD
LG