لینک های دسترسی

Breaking News

پرويز مشرف: حالت اضطرار بتاريخ ۱۶ دسمبر رفع خواهد کرد


پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان ميگويد بمنظور آوردن ديموکراسي بکشور مقررات حالت اضطرار را بتاريخ ۱۶ دسمبر مطابق ۲۵ قوس رفع خواهد کرد.

آقاي مشرف طي بيانيه اي خطاب بملت امروز همچنان اعلام کرد که قانون اساسي را اعاده خواهد نمود.

او اين موضوع را در قبال مراسم تحليفش براي يک دور ديگر پنج ساله اعلام کرد.

رهبر پاکستان تحت فشار شديد بين المللي قرار داشته است تا حالت اضطرار را که بتاريخ سوم نومبر وضع کرد بود، رفع نمايد.

آقاي مشرف در بيانيۀ خود ازان تصميم مدافعه نموده گفت آن اقدام بمنظور قطع مداخلۀ قوۀ قضائيه و عقب راندن تندروان اسلاميست لازمي بود.

رئيس جمهور پاکستان همچنان تعهدش را مبني بر داير کردن انتخابات پارلماني بتاريخ هشتم جنوري، يکبار ديگر تائيد کرده از همۀ احزاب تقاضا نمود تا در انتخابات اشتراک کنند.

آقاي مشرف امروز، يک روز بعد از کناره گيري از قومانداني اردو، مراسم تحليف را در قصر رياست جمهوري در اسلام آباد بجا آورد.

او گفت عمليۀ ديموکراتيک به پيش ميرود و براي بينظير بهوتو و نواز شريف، صدراعظمان سابق فرصت ها مساوي فراهم گرديده است.

XS
SM
MD
LG