لینک های دسترسی

Breaking News

اردوي امريکا: حملات هوائي در جنوب افغانستان چندين جنگجوي طالب را کشت.


وزارت دفاع افغانستان ميگويد عساکر ناتو و افغاني در يک عمليات جهت تسخير مجدد شهرک موسي قلعه که تحت کنترول طالبان است ۱۲ تندرو مظنون و دو طفل را کشته اند.

جنرال ظاهر عظيمي، سخنگوي وزارت دفاع امروز گفت عساکر قواي زميني بروز جمعه آن شهرک را در ولايت هلمند محاصره کردند. او گفت تا ۳۰۰ تن از اهالي قبل ازين حمله از منطقه فرار نمودند.

اين نطاق گفت دو طفل وقتي کشته شد که موتر حامل شان در گلوله باري گير ماند. او گفت که يک گزمۀ طالبان ازان موتر منحيث سپر استفاده ميکرد.

در ساير خشونت ها، ناتو ميگويد يکي از عساکر آن قوا امروز در انفجاري در جنوب افغانستان کشته شد. درين انفجار يک عسکر ديگر زخمي گرديد. تفصيل بيشتري فراهم نگرديده است.

قواي نظامي تحت رهبري ايالات متحده گفت در حملات هوائي بر شهرک موسي قلعۀ ولايت هلمند در جنوب افغانستان چندين تندرو طالب بشمول يک قوماندان ارشد هلاک شده اند.

چنين اظهار عقيده ميشود که اين قوماندان در چندين حمله بر قواي امريکائي و ناتو در منطقه دست داشته است.

تندروان طالب در ماۀ فبروري چند ماه بعد ازان موسي قلعه را تسخير کردند که عساکر برتانوي مسؤليت امنيتي آن را برهبران محلي سپرده بودند.

گروۀ طالبان ميگويد بيش از دو هزار جنگجوي مسلح آمادۀ دفاع ازين شهرک ميباشد که در وسط منطقۀ زرع کوکنار واقع است.

در يک انکشاف جداگانه، وزراي خارجۀ کشورهاي عضو ناتو تعيين يک نمايندۀ باصلاحيت براي افغانستان را مورد بحث قرار داده اند. اين نماينده در قسمت هم آهنگ ساختن مساعي ملل متحد و ناتو و فعاليت هاي ملکي و نظامي در داخل افغانستان کمک خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG